A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása hitelintézeteknél előforduló NHP és PHP hitelezési konstrukciók IFRS szerinti elszámolása kapcsán

2016. márciusában több egyeztetés történt a Bankszövetséggel NHP (Növekedési Hitelprogram) és a PHP (Piaci Hitelprogram) elszámolása kapcsán. Az egyeztetések összefoglalóját az alábbiakban olvashatják a könyvvizsgáló kollegák.

A programok leírása elérhető az MNB honlapján:
https://www.mnb.hu/letoltes/a-piaci-hitelprogram-php-alaposszefuggesei-es-eszkozei.pdf

NHP elszámolása

  • Kezdeti értékelés IAS 39.43 és IAS 39 AG76 alapján kerül meghatározásra, amíg az IAS 39-et alkalmazza a bank. IFRS 9 alkalmazás esetén az IFRS 9 5.1.1, 5.1.1A és B5.1.1-5.1.2A lesz az irányadó, ez az NHP hitelek kezdeti értékelését tekintve nem jelent érdemi változást az IAS 39-hez képest.
  • A besorolást illetően jelenleg (IAS 39 alkalmazásakor) jellemzően LAR (Loans and Receivables) kategóriában kerülnek kimutatásra az NHP alatt nyújtott hitelek. Ezek besorolására az üzleti modell és az SPPI teszt kiértékelésével kerülhet sor az IFRS 9 szerint. Az NHP hitelek kedvezményes kamatozása nem gátolja az SPPI tesztnek való megfelelést az IFRS 9.4.1.1-4.1.3 és a B4.1.7-B4.1.9E szerint.

Az MNB-től kapott HUF finanszírozás és a kapcsolódó HUF/EUR CIRS elszámolása

Háttér: HUF finanszírozás nyújtása mellett HUF/EUR CIRS tranzakciók.

A HUF finanszírozásra és a CIRS-re vonatkozó szerződések feltételeinek a következők szerinti megítélése szükséges:

oTeljesítik-e az IAS 39 IG B.6-ban megfogalmazott feltételeket (a pénzügyi instrumentumok azonos időben, egymást feltételezve, azonos felek között, azonos kockázatra vonatkozóan kerültek megkötésre, s azok külön szerződésben való rögzítése üzletileg nem indokolt). Ez utóbbi feltétel teljesülése vizsgálandó az IAS 39 IG C.6 (illetve az IAS 39.10, IAS 32.49 és IAS 32 AG39 paragrafusai) szerint is: van-e lehetőség az instrumentumok egymástól független lezárására/átadására.

oAmennyiben az előbbiek említett feltételek teljesülnek, és nincs lehetőség az instrumentumok egymástól független lezárására/átadására, akkor a HUF refinanszírozás és a HUF/EUR CIRS tranzakció együtt, szintetikus deviza refinanszírozásként kezelendő.

  • Alternatívaként az előbbiekben említett kezelés mellett felmerült a HUF refinanszírozás és a CIRS önálló elszámolása, mely két tranzakció azonban egymással valós érték fedezeti kapcsolatba vonható, amennyiben az IAS 39 fedezeti elszámolásra vonatkozó feltételei teljesülnek.

Az MNB-től kapott PHP elszámolása

Háttér: piaci finanszírozású KKV hitelkihelyezés vállalása mellett off-market IRS-t köthet a bank az MNB-vel. Vállalt volumen visszamérése utólag, évente történik.

  • Az IRS az IAS 39.43 és au IAS 39.46 szerint kezdetben és követően valós értéken értékelendő.
  • Az IFRS 13.24 alapján (exit price) figyelembe kell venni az értékelésnél, hogy az IRS ügylet lezárásához az MNB által definiált számítási metódus kapcsolódik, amely eltér a piaci IRS ügyletek jellemző exit árazásától
  • A kedvezményes IRS piaci feltételektől való eltérése miatti értékkülönbözet állami támogatásnak minősül (IAS2 0.3). Ezen különbözet elszámolására az IAS 20.7 előírásainak megfelelően akkor van lehetőség, amikor ésszerű bizonyíték (reasonable assurance) áll rendelkezésre a tekintetben, hogy a bank megfelel a támogatás feltételeinek és a támogatást megkapja. A feltételeknek való megfelelést várhatóan évente kell vizsgálni, így a valós értékelés miatti értékkülönbözetet is várhatóan egy évre vonatkozóan kell kiszámolni és kezelni.
  • Amennyiben a támogatás feltételeinél teljesül az IAS 20.7 előírásainak megfelelő valószínűségi küszöb, akkor a piaci értékelésből adódó különbözet elszámolása az IAS 20.12 szerint szisztematikus alapon kell, hogy történjen, amelyre egy lehetséges módszer a különbözet amortizálása a kapcsolódó hitelállomány átlagos futamideje alatt, amely lehetséges, hogy hosszabb, mint az IRS ügylet lejárata.

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke
 

Betöltés...
X