Gyökeres változás várható az IT eszközrendszerben, akár már jövőre!

Új kihívás a pénzügyi-számviteli szakma és a könyvelő-könyvvizsgáló programok előtt.

A könyvvizsgálók értesülhettek arról, hogy a NAV SAF-T Pilot projektje keretében IT előkészítés fázisában van a könyvelő programok egységes adatszerkezetének kialakítása.i Nincs másról szó, mint a kamarai AuditXML, a KészletleltárXML, és a NAV Számla XML-hez hasonló, de szélesebb területre (tárgyi eszközre, készletekre, folyószámlákra, ÁFA analitikára, stb.) kiterjedő szabványosításról.  

Mit jelent ez valójában?

A technikai lehetőség birtokában a jogszabályalkotónak lehetősége lesz a könyvelő programokkal szemben jogszabályi követelményként előírni a teljes körű, korábban elképzelhetetlen terjedelmű, mélységű szabványosítást és adatszolgáltatást!

Szakmai-technikai előkészítés, zárt rendszer, jogszabályi követelmény, széles adatkör, alrendszerek analitikája, szintetikus riportok. Tíz évvel ezelőtt az AuditXML, vagy egy évvel ezelőtt a KészletleltárXML esetében álmodni sem mertünk erről.

Miért fontos ez számunkra?

Véleményem szerint, amennyiben a SAF-T adatállományt a könyvelők, könyvvizsgálók, ellenőrök használhatják, akkor lényegesen bővülhet a szakmánk gyakorlásához szükséges ismeretek köre.

A változással még inkább középpontba kerülhet az IT ismeretszerzés szükségessége, a képességek megszerzésének elodázhatatlan igénye.

Tavaly a könyvvizsgáló konferencia 0. napjának egyik előadásában hangzott el az „adatban gondolkodás” kifejezés, mint szükségszerű képesség a jövőre nézve. Teljesen egyetértek a felvetéssel és a SAF-T hatalmas segítség lehet az ismeretek megszerzéséhez akár az önképzés, akár az intézményes – pl. a kamarai – oktatásban is.

Itt az idő minden számviteli pénzügyi-számviteli szakember, könyvelő, könyvvizsgáló, belső ellenőr, kontroller, kockázatelemző, gazdasági vezető, …. számára, hogy megismerje az adatok szerkezetét, szakmai tartalmát. A lehetőség bárki számára nyitott, minden ismeret nyilvános, elérhető. Nézzünk egy példát.

Tíz oszlopos főkönyvi kivonat

Terjedelmi korlátok miatt szűkítsük a témát a közismert főkönyvi kivonat riportjára. Az elképzelésről tartott IT Tagozati rendezvényen merült fel januárban, hogy a főkönyvi tételek állománya mellett célszerű lenne főkönyvi kivonat struktúrát is kialakítani.ii  A hírem ezzel kapcsolatban annyi, hogy a SAF-T Pilot-ban a korábbi állapothoz képest, már megjelent a tervezett főkönyvi kivonat XML tartalmi és formai példája, valamint az általános XSD séma is, melyek a végjegyzet címein érhetők el.
Az értelmezéshez szükségem volt némi segítségre, de végül megértettem a rendszert és, ha már tudjuk a megoldást, akkor egyetlen feladat sem tűnik túl nehéznek. Attól tartok velem együtt sokak számára szükséges ez a tanulási folyamat.
Nézzük meg, mi van a tervezetben szereplő főkönyvi kivonat riport rekordjának XML példájában.

Figyelem!
Számszaki és logikai összefüggést a tartalomban nem szabad keresni, az értékek odavetett számok, betűk, karakterek.

XML példa NAV-tervezet Főkönyvi-kivonat-riport rekordok

*Magyar számviteli törvény szerinti standard alkalmazása esetén a dokumentáció mellékletében szereplő számlatükör megfelelő számlaszáma. IFRS alkalmazása esetén a dokumentáció mellékletében szereplő mérleg- és eredménykimutatás sor azonosítója.
** „S" - Számlaosztály, „A" - Aggregált számla, „M" - Mozgásfiók, „O" - egyéb (pl. Analitikus számla).
*** A tényleges egyenleg típusa alapján tartozik, vagy követel adatként kell értelmezni, ebben a példában csak követel került bemutatásra.

Vízszintesen elhelyezve, a fenti rekord képe (saját rövidítéseimmel) várhatóan az alábbi lesz:

XML példa NAV-tervezet Főkönyvi-kivonat-riport rekordok-adatsor

Ez lesz tehát számos riport közül az egyik szintetikus adatsorunk, melyet véleményem szerint a jövőben készség szinten kell majd ismernünk a számviteli-pénzügyi szakmában. Ezt fogják a könyvelő programok elkészíteni és ezt fogják a programok beolvasni.

És még sok mindent mást is!

  

Nyirati Ferenc
MKVK IT Tagozat elnöke

____

i  A NAV 2019. december 2-án tette nyilvánossá az elképzelést.
A Standard Audit File-Tax előkészítése könyvvizsgálói szemmel- 2020/4 SZAKma
ii A főkönyvi kivonat mellett a kamara képviseletében szorgalmaztam továbbá, hogy a standard főkönyvi számlaszámok értelmezéséhez készüljön megfelelő számlarend is.
 https://github.com/nav-gov-hu/SAF-T_HU/blob/master/sample/SAFT_HU_Master_Data_Sample_0_01.xml
 https://github.com/nav-gov-hu/SAF-T_HU/blob/master/src/schemas/nav/gov/hu/SAF-T_HU/SAFTHU_Master_Data.xsd

  

Betöltés...
X