Az IAASB közzétette Public Report-ját

Az IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board - Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület) a honlapján közzétette Public Report-ját (Éves Jelentését), amelyben részletezi a szervezet közérdeket szolgáló tevékenységét a 2019. július és 2020. december közötti időszakban.
Ebben a 18 hónapos időszakban az IAASB öt jelentős standardot véglegesített, amelyek célja a könyvvizsgálat minőségének javítása, ezen kívül egy négyéves, a közérdekre összpontosító stratégiát fogadott el, és új munkatervet dolgozott ki, amely a felmerülő kérdésekre összpontosít. Emellett ugyanezen időszakban az IAASB a globális világjárvány által kiváltott új környezetre válaszképpen iránymutatást adott ki, és az érdekelt felek széles körével párbeszédet folytatott a könyvvizsgálati szolgáltatásokba vetett bizalom fenntartása érdekében.

Az éves jelentés kiemeli a befejezett és folyamatban lévő standardalkotási projekteket, az érdekelt felek igényeinek kielégítésére irányuló egyéb új kezdeményezéseket, valamint a standardalkotási folyamat gyorsítására irányuló erőfeszítéseket.

A Public Report a következő linken érhető el: IAASB Public Report 2019-2020 | IFAC

Szakértői Bizottság

     

Betöltés...
X