Újabb Figyelemfelhívás a Covid-19 miatti visszaélések veszélyére

Az IFAC publikálta az IESBA-IAASB-IRBA közös kiadványát, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid-19 miatti helyzet lehetőséget teremthet fokozott visszaélések elkövetésére, melyek felderítésében a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálóinak vezető szerepet kell vállalniuk.

  A világjárvány számos vállalat számára pénzügyi nehézségeket okozott, ami illegális tevékenységekre ösztönző környezetet eredményezhetett.

Erre válaszul az IESBA-IAASB-IRBA közös publikációjukban arra emlékeztetik a könyvvizsgálókat, hogy etikai felelősségüknél fogva – az IESBA etikai kódexének támogatásával – vezető szerepet játszhatnak a csalások előfordulásának minimalizálásában, valamint a közérdek védelme érdekében a gyanított vagy észlelt csalások felderítésében. A könyvvizsgálóknak be kell azonosítaniuk és meg kell érteniük azon ösztönzőket és lehetőségeket, amelyek a vállalatokat csalás elkövetésére késztetik. A publikáció foglalkozik a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során érvényes, a csalás felderítésével kapcsolatos megfontolásokkal is, valamint azzal, hogy a nemzetközi etikai standardok (IESBA etikai kódex) miként segíthetik a könyvvizsgálót a kódex alapelveit fenyegető megnövekedett veszélyhelyzetek felismerésében és kezelésében.

Teljes publikáció:
      Staff Alert Navigating the Heightened Risks of Fraud and Other Illicit Activities During the COVID-19 Pandemic | ifac.org

  

Szakértői Bizottság

     

Betöltés...
X