Fővárosi Választások

A Fővárosi Szervezet választási eredményeinek véglegesítése
2020.10.12.

Elérhető a 2020. szeptember 28-i Választói Taggyűlés végleges választási eredménye.

Ezúton tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a Fővárosi Szervezet Választási Bizottsága-, a Szavazatszámláló Bizottság helyettes elnökével közösen, a Választási Szabályzat 43. pontja alapján a 2020. szeptember 28-i Választási Taggyűlés eredményeit 2020. október 8-i ülésén véglegesítette.

A Választási Szabályzat 32. pontjában meghatározottan: „A küldöttek választása során a meg nem választott jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapó legfeljebb 3 jelölt a rájuk adott szavazatok sorrendjében a területi szervezet pótküldöttjévé válnak.”, valamint a 79. pontjában meghatározottan: „A szüneteltető küldöttek választása során a meg nem választott jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapó jelölt a régió (a közép-magyarországi régió esetében az érintett területi szervezet) szüneteltető pótküldöttjévé válik.

A fentieknek megfelelően a végleges eredmények, a pótküldöttek megnevezésével az alábbiakban olvashatóak:
  

Végleges választási eredmény

Fővárosi Szervezet Tagszám
Elnök: Szilágyi Judit 001368
Alelnök: Agócs Gábor 005600
Elnökségi tag:
Marosi Gizella 000419
Fehérné Vikárius Éva 003195
Zsoldos-Horváth Andrea 005428
Küldött:
Mádi-Szabó Zoltán 003247
Barsi Éva 002945
Agócs Gábor 005600
Barabás Csaba 005787
Zsoldos-Horváth Andrea 005428
Horváth Tamás 003449
Timár Pál 002527
Binder Szilvia 003801
Novák Miklós 007306
Juhász Attila 006065
Mitták Zoltán 007292
Csáki Zsuzsanna 007448
Kőműves Kinga 007240
Mészáros Péter 005805
Bartha Zsuzsanna Éva 005268
Dr. Hruby Attila 007118
Dr. Törő Péter Rolnad 007302
dr. Ladó Judit 003510
Pótküldött Bohus Zoltánné 004510
Pótküldött dr. Lukács János 003567
Pótküldött Marosi Gizella 000419
Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelölt:
Agócs Gábor 005600
Szilágyi Judit 001368
Marosi Gizella 000419
Szovics Zsolt 005784
Vada Erika 004183
Fehérné Vikárius Éva 003195
Szüneteltető küldött:
Gavallérné Bajai Éva 002576
dr. Ferenczy Judit 003215
Dombai Tímea 006217
Pótküldött Trenka Gyula 002576

  

MKVK Fővárosi Szervezetének Választási Bizottsága

  

tovább...
A Választói Taggyűlés ideiglenes választási eredményei
2020.09.30.

Tájékoztatjuk tagjainkat a 2020. szeptember 28-i Választói Taggyűlés ideiglenes választási eredményeiről.

tovább...
Fővárosi Jelöltek Bemutatkozói
2020.09.25.

1.    számú Jelölőlista (Elnök, alelnök, elnökségi tagok)

2. számú Jelölőlista (Küldött jelöltek)

3. számú Jelölőlista (Régiós alapon a központi elnökségbe állított tagjelöltek)

4. számú Jelölőlista (Közép-magyarországi régió: tagsági viszonyt szüneteltető küldött jelöltek)

     

1. számú Jelölőlista (Elnök, alelnök, elnökségi tagok)

Szilágyi Judit – többes jelölés

Elnök jelölt,
Központi Elnökségi tagjelölt,
Küldött jelölt

Szakmai bemutatkozás:
1990 óta kamarai tag könyvvizsgáló (IFRS, pénzintézeti, kibocsátói, és költségvetési minősítés), igazságügyi szakértő
1991-2013 főfoglalkozású könyvvizsgáló (Andersen, EY) 2013-tól egyéni könyvvizsgáló (ProFS Kft.) 2017-től az INA Audit Bizottságának elnöke Lions Club tag (2018-2020 kincstárnok)

Kamarai megbízatások:
1993-1998 között az MKVK Etikai Bizottságának tagja
2003-2007 között az MKVK Elnökségének tagja
2015-2020 között az MKVK Fővárosi Szervezetének elnöke és az MKVK Elnökségének tagja, mint területi képviselő, valamint fővárosi küldött.

Agócs Gábor – többes jelölés

Alelnök jelölt,
Központi Elnökségi tagjelölt,
Küldött jelölt

Jelenleg a Budapest (Fővárosi) Szervezet Alelnöke, és a központi elnökség tagja vagyok, továbbá a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke, aktív könyvvizsgáló. Az előző öt évben legfőbb eredményeink, hogy a főváros megerősítette szövetségét a tagozattal, hasznos és fontos témákat dolgoztunk fel a szakmai továbbképzések alkalmával (immár újdonságnak számító online konferenciák formájában is). A központi elnökségben képviseltük a fővárosi tagság érdekeit, hasznos javaslatokkal segítettük az elnökség működését.  

Hasonlóan az előző öt évhez az elkövetkező öt évben is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tagjanink folyamatos továbbképzésesre (kifejezetten az online képzések, konferenciák tekintetében is), valamint el kell érnünk, hogy a főváros képviselete a küldöttek között elérje a fővárosi taglétszám a kamara teljes taglétszámához viszonyított arányát (arányos képviselet). Általánossá kell tennünk az elektronikus ügyintézést, nagyban terjesztenünk kell az e-aláírások alkalmazását, és a digitális technológiákat.

Fehérné Vikárius Éva – többes jelölés

Elnökségi tagjelölt,

Központi Elnökségi tagjelölt,
Küldött jelölt

Szakközgazdász EU pénzügyek oklevelet kaptam 2005-ben.

Tevékenységek: 1993. óta dolgozom egyéni könyvvizsgálóként, mint egyéni vállalkozó, illetőleg a cégem neve: Club-Audit Kft., ahol ügyvezető vagyok.  

Fő tevékenységi területeink:  
-    vállalkozások könyvvizsgálata, cégátvilágítások, cégértékelések, cégátalakítások, apportértékelések, pénzügyi-, számviteli- és adó tanácsadások: ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, építőipar, stb.
-     Európai Uniós pályázatok könyvvizsgálata,
-    Nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak könyvvizsgálata, pénztári átalakulások könyvvizsgálata,
-     költségvetési intézmények vizsgálata.

A könyvvizsgálói munkavégzést megelőzően gazdasági igazgató, pénzügyi- és számviteli főosztályvezető, pénzügyi osztályvezető és korábban belső ellenőr, illetőleg közgazdászként dolgoztam.
Társadalmi szerepvállalásként az elmúlt 5 évben a Kamara fővárosi szervezetének elnökségi tagja és az Ellenőrző Bizottság tagja voltam.
Szeretem a munkámat, jól eső-, lelkesítő érzés, hogy kollégák számítanak rám, és tehetek a közösségért! Szívesen vállalom a közösségi munkát, amennyiben a Kollégák bizalmát a továbbiakban is elnyerem! Ezúton szeretnék köszönetet mondani Mindenkinek, aki a szavazatával lehetővé tette számomra a Jelölő listára való felkerülést!

Marosi Gizella – többes jelölés

Elnökségi tagjelölt,
Központi Elnökségi tagjelölt,
Küldött jelölt

Tanulmányok:
Pénzügyi és Számviteli Főiskola - Vállalatgazdálkodási szak

Tagság szakmai szervezetben:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Fővárosi Szervezet vezetőségi tag, küldött,
Fegyelmi bizottság – bizottság elnöke
Adókamara
Igazságügyi Szakértői Kamara
Számviteli Szakemberek Egyesülete

Képesítések, minősítések:    
adószakértő
            okleveles könyvvizsgáló
            bejegyzett könyvvizsgáló
            költségvetési minősítésű könyvvizsgáló
            igazságügyi könyv- és adószakértő

Kedves Kollégák!

Köszönettel vettem az ajánlásokat és előre is köszönök minden szavazatot!
Sok mindent lehet írni és ígérni egy kampány során, de úgy gondolom, hogy a tettek számítanak!
Aki egyetért nézetemmel,  rövid és tömör programommal, értékeli a korábbi munkámat, az kérem támogasson, szavazzon rám!
Az elmúlt két ciklusban (9 év) a vezetőségi tagsági, illetve a fegyelmi bizottsági munkámat szolgálatnak tekintettem, amit kellő alázattal és lelkiismerettel láttam el.

Zsoldos-Horváth Andrea – többes jelölés

Elnökségi tagjelölt,
Küldött jelölt

Felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, ahol közgazdász és közgazdász-tanár (MScBA) diplomát szereztem. 1999. óta bejegyzett könyvvizsgálóként dolgozom, rendelkezem kibocsátói, befektetési vállalkozási, IFRS és pénztári minősítésekkel. Szakmai munkámat az Arthur Andersennél kezdtem, majd az EY-nál folytattam, jelenleg a saját tulajdonú cégemben gyakorlom a hivatásomat.

A Big4-nál töltött több, mint két évtizedes szakmai munkám során részt vettem, szerveztem és irányítottam a magyar, IFRS és egyéb országok szabályai alapján készített beszámolók könyvvizsgálatát, ügyfeleim többségét a termelő, szolgáltató és kereskedő társaságok, olaj és gázipar, valamint az ingatlan szektor képviselői tették ki. Számos magyar és külföldi tőzsdén jegyzett társaság vezetésével dolgozhattam együtt és szolgálhattam a tulajdonosok érdekeit.
 
A törvényi kötelezettségen alapuló vizsgálatokon túl jelentős tapasztalatra tettem szert a speciális célú és speciális szempontú könyvvizsgálati munkák, cégátvilágítások, tőzsdei bevezetések és SPA tranzakciók könyvvizsgálati támogatásának kivitelezése során.

Mindig fontosnak tartottam saját magam és a kollégáim képzését, így örömmel vállaltam korábbi munkáltatóimnál a tréningvezetői feladatokat. A hatékony, belső és külső elvárásoknak egyaránt megfelelő tréningrendszer kialakításán és működtetésén túlmenően oktatóként is igyekeztem átadni a saját tudásomat, tapasztalataimat és szemléletemet.

Hivatásunk akkor tölti be gazdasági szerepét, és akkor lesz vonzó az utánunk jövő generáció számára, ha munkánkat kiemelkedő színvonalon végezzük. Elnökségi tagként szeretném a kollégáimat ebben segíteni.

2. számú Jelölőlista (Küldött jelöltek)   

Mádi-Szabó Zoltán

Küldött jelölt Küldött jelölt    Mádi-Szabó Zoltán vagyok, 1996 óta könyvvizsgáló, 2003 óta az MKVK oktatója, 2004 óta minőségellenőr, 2011 óta a Minőségellenőrzési Bizottság tagja, 2015 óta elnöke. Az Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai  című ágazati módszertani füzet társszerzője. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola diploma után MSC diplomát szereztem a Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd Executive MBA diplomát a Bristoli Egyetemen. 2001 óta ACCA tag vagyok. Speciális minősítéseim: IFRS, pénzügyi intézményi, biztosítói, pénztári és befektetési vállalkozási. A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-nél dolgozom. Rendszeresen tartok előadásokat a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Egyetemen IFRS és könyvvizsgálat témákban.

Binder Szilvia   

Küldött jelölt

Küldött jelölt    Binder Szilvia vagyok, kamarai tag könyvvizsgáló, a Deloitte Kft. könyvvizsgálati igazgatója. Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem mind a magyar számviteli szabályok, mind az IFRS szerint összeállított pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatában, továbbá számviteli tanácsadási megbízásokban. Könyvvizsgálói pályafutásom során energiaipari, autóipari, ingatlanpiaci, egyéb termelő és kereskedő vállalkozások könyvvizsgálatával foglalkoztam, továbbá biztosítók, hitelintézetek, befektetési alapok könyvvizsgálatát is elláttam.  Az elmúlt időszakban (2016-2020) a Budapest Fővárosi Szervezet küldöttje voltam.

Tímár Pál

Küldött jelölt

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola ipar szakát végeztem el 1978-ban.
1988-ban lettem okleveles könyvvizsgáló, majd később bejegyzett könyvszakértő.  /Engedélyszám:KI-0689/93./VII.; Tagsági igazolvány szám 1998. Áprilistól 002527./
Rendelkezem valamennyi speciális képesítéssel, így pénzintézeti, biztosítási, befektetés vállalkozási, költségvetési, pénztári, kibocsátói és IFRS minősítéssel is.
1993. augusztus óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-nél könyvvizsgálóként, szenior menedzser beosztásban. Jelenleg több, mint 50 magyar és nemzetközi multinacionális vállalatnál vagyok bejegyzett könyvvizsgáló.
Pályafutásom alatt rendszeresen oktattam és vizsgáztattam az okleveles könyvvizsgálói, a mérlegképes könyvelői képzéseknél az MKVKOK, a Perfekt RT., a PM, illetve korábban a Számviteli Képesítő Bizottság felkérésére.
Az MKVK minőségellenőre vagyok. Az utóbbi 10 évben számtalan minőségellenőrzést bonyolítottam le.
A Közfelügyeleti Hatóság közreműködő és speciális minősítésű minőségellenőre vagyok, 2013 óta során több vizsgálatban vettem részt, mint minőségellenőr.
Tagja vagyok a PricewaterhouseCoopers budapesti irodája technikai bizottságának.

Agócs Gábor – többes jelölés

Küldött jelölt

lásd 1. sz. Jelölőlista

Csáki Zsuzsanna

Küldött jelölt Zsuzsanna 2001. óta erősíti a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálati csapatát, jelenleg igazgatóként és kamarai tag könyvvizsgálóként tevékenykedik. Könyvvizsgálati feladatok mellett számos tapasztalatot szerzett számviteli tanácsadási és pénzügyi átvilágítási projectekben, illetve mind a kollégák, mind az ügyfelek képzésében is. Mindezek eredményeképpen széleskörű ismeretekkel rendelkezik multinacionális vállalatok zárási folyamatainak, magyar és nemzetközi számviteli kérdéseinek területén. Munkája során a bankszektor szakértőjévé vált, de ez mellett dolgozott már együtt az energia, szállítmányozási szektor szereplőivel is.

dr. Törő Péter Roland

Küldött jelölt

dr. Törő Péter Roland vagyok, az MKVK tagja, okleveles könyvvizsgáló. Okleveles közgazdászi és jogi diplomával rendelkezem. Sikeres pénzügyi intézményi, biztosítói és befektetési vállalkozási szakmai minősítő vizsgákat tettem, dipIFR-al rendelkezem, valamint tagja vagyok a Pénzügyminisztérium által koordinált, az IFRS-ek magyar fordítását lektoráló bizottságnak. A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-nél dolgozom. Könyvvizsgálói pályafutásom során hitelintézetek, biztosítók, lízingtársaságok, befektetési alapok, energiaszektorbeli, ingatlanpiaci és termelő vállalkozások könyvvizsgálatával foglalkoztam, egyedi és csoport auditokat is koordináltam.

Mit tudok továbbra is képviselni?

Az elkövetkezendő időszakban ugyanúgy változatlanul fontosnak tartom a szakmával szembeni tekintély és bizalom növelését.
Vallom, hogy a könyvvizsgáló érdekeinek védelmét kamaránknak megfelelő szinten kell képviselnie.
Szakmai érdekvédelmi szervezetünknek védelmet kell adnia, illetve egyben szakmai iránymutató szervezetünknek iránymutatást kell adnia a lehető legjobb minőség elérése érdekében.
 Tagjainknak minden eszközt meg kell adnunk ahhoz, hogy a lehető legnagyobb nyugalomban és a legtöbb szolgáltatott információ birtokában tudjanak dolgozni.
Ugyanakkor azon kell munkálkodnunk, hogy minél szélesebb területen, minél kedvezőbb díjért tudjunk feladatot ellátni, ami a megélhetésünket szolgálja.
Elnökségi tagként, illetve jelen munkám során ezen irányelveket képviselem/képviselném.
Véleményem szerint a feladat ellátásához kellő gyakorlattal, energiával és empátiával rendelkezem.

Kőműves Kinga

Küldött jelölt Pályafutásomat 19 évvel ezelőtt kezdtem könyvvizsgáló asszisztensként, miután a Széchenyi István egyetemen közgazdász diplomát szereztem.
2005-ben csatlakoztam a PwC Könyvvizsgáló Kft-hez, ahol jelenleg vezető audit menedzserként és bejegyzett, aláíró könyvvizsgálóként dolgozom. (2012)
Az elmúlt 15 évben termelő, kereskedő, gyógyszer és mezőgazdasági szektorokban működő társaságok könyvvizsgálata mellett a pénzügyi szektorban tevékenykedő ügyfelek: alapkezelők, alapok, nyugdíjpénztárak könyvvizsgálatában szereztem jelentős szakmai tapasztalatot.
2016-ban az alábbi szakmai minősítő vizsgákat szereztem meg: IFRS, Pénzügyi Intézményi, Befektetési Vállalkozási, Pénztári, Biztosítói, és Kibocsátói.
2018-tól minőségellenőrként segítem a Magyar Könyvvizsgáló Kamara munkáját.
2020-ban megszereztem a banki minősítést, valamint a Közfelügyeleti hatóság által lefolytatott minőségellenőrzéseken fogok részt venni speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyként.
A könyvvizsgálat számomra több mint egy hivatás. Megtiszteltetés számomra, hogy bejegyzett könyvvizsgálóként a könyvvizsgálói kamara tagja vagyok.

Novák Miklós

Küldött jelölt Miklós a PwC könyvvizsgálatért és számviteli tanácsadásért felelős igazgatója. Több mint 20 éve foglalkozik könyvvizsgálattal. A PwC Számviteli Technikai Bizottságának tagja.
Több alkalommal adott elő a Könyvvizsgálói Konferencián és a 2017-es kötelező továbbképzési anyag könyvvizsgálói jelentések témájának szerzője. Az MKVK minősített oktatója és vizsgáztató.
Részt vett az IFRS magyarországi bevezetését előkészítő, a Pénzügyminisztérium által vezetett számviteli szakértői bizottság munkájában. A PM IFRS lektori bizottságának tagja. A Könyvvizsgálói Közfelügyelet speciális szaktudással rendelkező közreműködője. Az Országos Számviteli Bizottság tagja.
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett számvitel, vállalati pénzügyek és monetáris szabályozás szakokon és szerzett angol szakfordító másoddiplomát. A könyvvizsgálói képesítés mellett ACCA és adószakértői képzettséggel rendelkezik.
Több mint 30 publikációja jelent meg. Rendszeresen ad elő egyetemeken és oktat vállalati képzéseken.

Mitták Zoltán

Küldött jelölt 2001-ben végeztem a Budapesti Corvinus Egyetemen és azóta dolgozom a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálati osztályán, 2018 óta igazgatóként. Elsősorban bankok, pénzügyi vállalkozások, befektetési alapok könyvvizsgálatával foglalkoztam, de ügyfeleim között vannak kereskedő, szolgáltató és ingatlanipari vállalkozások is. 2015 óta vagyok kamarai tag könyvvizsgáló, pénzintézeti, befektetési vállalkozási, kibocsátó és IFRS minősítéssel, illetve banki igazolással rendelkezem. A könyvvizsgálati részlegen a kollégák rendszeres képzéseinek és egyéb HR területtel kapcsolatos kérdéseknek (pl.: teljesítményértékelés, toborzás) a szakmai felelőse is vagyok. Nemzetközileg akkreditált coach-ként (ACC szint) és GTD (Getting Things Done) oktatóként is segítem a kollégák munkáját. Két lányom van, hobbim a család, a futás és a társasjáték.

Juhász Attila

Küldött jelölt

KPMG Hungária Kft. Partner
Attila kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik jelentős megbízások menedzselésében, több szakterületet felölelő munkacsoportok összefogásában. Munkája során hazai és nemzetközi tulajdonban lévő energetikai, termelő, szolgáltató, kereskedő cégek éves és egyéb speciális könyvvizsgálatában vesz részt.

Végzettség, szakmai képzettség
-     Közgazdász, Pénzügyi és Számviteli Főiskola
-     Okleveles közgazdász, Janus Pannonius Tudományegyetem
-     FCCA Bejegyzett könyvvizsgáló

Szakmai tapasztalat
-     Attila 1997 óta dolgozik a KPMG-nél.
- Attila nagy tapasztalatokkal bír összetett társaságok és cégcsoportok (energia, telekommunikáció, kereskedelem, termelés, befektetési alapok, SSC) könyvvizsgálatának lebonyolításában, valamint kiemelkedő az IFRS, US GAAP és a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolók könyvvizsgálatában szerzett gyakorlata és szaktudása.

MKVK
-     Kamarai Minőségellenőr 10+ év
-     PM Közfelügyelet – Szakértő minőségellenőr 5+ év

Minősítések:
-     Kibocsátói
-     IFRS
-  Befektetési vállalkozási

Dr. Hruby Attila

Küldött jelölt feltöltés alatt

Mészáros Péter

Küldött jelölt

Mérnök-közgazdász tanulmányaim végeztével 1996-ban csatlakoztam az Ernst & Young-hoz, azóta könyvvizsgálattal foglalkozom. 1999-ben szereztem meg az okleveles könyvvizsgáló képesítést, majd befektetési vállalkozási, kibocsátói, IFRS és pénztári minősítéseket is.
Szakmai pályafutásom alatt nagy gyakorlatot szereztem termelő, szolgáltató, kereskedelmi és pénzügyi szolgáltató cégek könyvvizsgálatában, mind a magyar számviteli törvény szerinti mind a nemzetközi számviteli standardok szerinti könyvvizsgálatok terén. Tapasztalattal rendelkezem tanácsadási és belső ellenőrzési projektekben is.
2013 óta vagyok a magyar iroda szakmai ügyekért felelős igazgatója.
Az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetét 2015 óta küldöttként segítem, 2008 óta kamarai minőségellenőr vagyok, a közfelügyelet munkáját is segítem szakértő minőségellenőrként.
Minőségellenőri munkám során mindig nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a minőség-ellenőrzés során segítsem a kamarai tagokat a minőségi dokumentáció, könyvvizsgálati módszerek továbbfejlesztésében.

Barabás Csaba

Küldött jelölt

Közel 20 éve vagyok főfoglalkozású tagja a Kamarának. IFRS, kibocsátói, befektetési vállalkozási és pénzügyi intézményi minősítésekkel rendelkezem. Az elmúlt ciklusban küldöttként és az Oktatási Bizottság tagjaként igyekeztem legjobb képességeim szerint támogatni a Kamara munkáját. Újraválasztásom esetén az eddigi munkámat szeretném hasonló odaadással folytatni. Kamarai tagságom mellett tagja vagyok az Országos Számviteli Bizottságnak is.

Barsi Éva

Küldött jelölt

Közel 30 éve dolgozom az egyik nagy könyvvizsgáló cégnél, emellett régóta több szálon kötődöm a kamara életéhez. Korábban küldöttként és az országos elnökség tagjaként, ebben a ciklusban pedig küldöttként és szakmai alelnökként arra törekedtem, hogy a könyvvizsgáló kollégáknak minél több szakmai támogatást nyújtson a kamara, elősegítve ezzel a könyvvizsgálat minőségének javulását és a szakma társadalmi elismertségét. Fontosnak tartom, hogy a kamara segítse a tagságot a digitális kihívásoknak való megfelelésben és a könyvvizsgálati standardok gyakorlati alkalmazásában.

Zsoldos-Horváth Andrea – többes jelölés

Küldött jelölt

lásd 1. sz. Jelölőlista

Horváth Tamás

Küldött jelölt feltöltés alatt

Bartha Zsuzsanna Éva

Küldött jelölt feltöltés alatt

dr. Ladó Judit

Küldött jelölt 1994 óta vagyok okleveles könyvvizsgáló. Pénzügyi intézményi, Befektetési vállalkozási, Kibocsátói és IFRS minősítéssel rendelkezem. (Végzettségeim: okleveles villamosmérnök, okleveles gazdasági mérnök, egyetemi közgazdasági doktorátus.)
Könyvvizsgálóként 1992-2011. években a Deloitte Kft.-ben tevékenykedtem, ahonnét 2011. évben partnerként mentem nyugdíjba. 2011. év óta saját – 1997. évben alapított – könyvvizsgáló cégemben, a Hites és Hiteles Kft.-ben tevékenykedem, mint könyvvizsgáló és mint igazságügyi szakértő. (1992. évet megelőzően 17 évig a Ganz Mávag Felvonógyárban dolgoztam.)
2007. – 2015. években az MKVK Szakmai alelnöke, a Szakértői Bizottság elnöke voltam. A jelenlegi – hamarosan lezáródó – ciklusban az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének Küldöttje vagyok. 2009 óta rendszeresen oktatok, és vizsgáztatok, elsősorban könyvvizsgálatot, az okleveles képzésben, az MKVK és az MKVKOK szervezésében. 2005 óta rendszeresen tartok előadásokat a könyvvizsgálók továbbképzésén. 2017 óta a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar címzetes egyetemi docense vagyok.
Szeretnék lehetőséget kapni arra, hogy Küldöttként továbbra is szolgálhassam a könyvvizsgálói szakmát és képviselhessem az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetében tevékenykedő könyvvizsgálók véleményét.

Vada Erika - többes jelölés

Régiós alapon állított tagjelölt,
Küldött jelölt    

Vada Erika Könyvvizsgálói minősítései költségvetési, IFRS, kibocsátói, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási területre terjednek ki. Szakmai pályafutását előbb a Taurus Vállalatnál közgazdászként kezdte, majd az APEH főmunkatársaként folytatta. A Pénzügyminisztériumban csoportvezető, Kárpótlási Hivatalban főosztályvezető az ÁPV Rt-nél könyvszakértői ügyvezető igazgatói tisztséget töltött be, ahol az állami tulajdonban lévő társaságok beszámolóinak és üzleti stratégiáinak felülvizsgálata volt a feladata. A PRIM-AUDIT 2005 Kft többségi tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Pályafutása során több nagyvállalat –igazgatóságában és felügyelőbizottságában vállal választott tisztséget. 2020.augusztusától a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Audit bizottságának az elnöke, valamint több nagyvállalat könyvvizsgálatát végezte és végzi. 2011-2015 között a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti szervezetének elnöke, 2015-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos Elnökségének tagja. Több publikációja jelent meg az adózás és számvitel témakörökben. Angol és portugál nyelvtudással rendelkezik.

Bohus Zoltánné

Küldött jelölt Lassan 30 éve dolgozom a Mazars Kft-nél. 1995 óta vagyok partner. 2017. szeptember 1-éig az audit osztály vezetője voltam. E feladatkörömben felelős voltam a minőségbiztosításért, a kollégák belső továbbképzéséért és vezetője voltam a számviteli és könyvvizsgálati kérdésekkel foglalkozó szakértői munkacsoportnak is. Jelenleg részmunkaidőben szakértői és belső minőségellenőrzési feladatokat látok el, elsősorban közérdeklődésnek kitett vállalatoknál (bank, biztosító, befektetési vállalkozás) illetve olyan cégeknél, amelyeket a belső minőségellenőrzési szabályzatunk kockázatos vagy külön figyelmet érintő kategóriába sorol. Részt veszek a kezdő asszisztensek oktatásában, valamint a szakértői munkacsoport munkájában. A kamarában megalakulása óta különböző tisztségeket töltök be. 2 cikluson át a Felvételi Bizottság, 1 cikluson keresztül pedig a Fegyelmi Bizottság elnöke voltam. Ezt követően és jelenleg is a Szakértői bizottságban dolgozom. A kamara delegáltjaként részt vettem az IFRS egyedi beszámolási célokra történő bevezetésére megalakult számviteli munkacsoportban. Oktatóként aktívan részt veszek a könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzésében. Több éven keresztül vizsgaelnöki feladatokat is elláttam a könyvvizsgálói képzésben.  Tagja vagyok a Pénz és Tőkepiaci tagozatnak. Biztosítói, hitelintézeti, befektetési vállalkozói, kibocsátói és IFRS minősítésem van. Szerzőként részt vettem annak a módszertannak a kidolgozásában, amely útmutatóul, segítségül szolgál a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatához. Az elmúlt évben az a megtiszteltetés ért, hogy megkaptam „A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj”-at.
A jelenlegi ciklusban az MKVK Budapest Fővárosi Szervezete által, a kamara küldöttgyűlésébe delegált küldött vagyok. A szakmám elkötelezettje vagyok, örülnék, ha széleskörű szakmai tapasztalatommal továbbra is támogathatnám a szakmánkat és könyvvizsgálói kollégáimat az előttünk álló nagy kihívásokkal szemben.

Fehérné Vikárius Éva – többes jelölés

Küldött jelölt lásd 1. sz. Jelölőlista

Marosi Gizella – többes jelölés

Küldött jelölt lásd 1. sz. Jelölőlista

Szilágyi Judit – többes jelölés

Küldött jelölt lásd 1. sz. Jelölőlista

Dr. Lukács János

Küldött jelölt fényképes szakmai önéletrajz

Szovics Zsolt – többes jelölés

Központi Elnökségi tagjelölt,
Küldött jelölt    

Szovics Zsolt vagyok, a pénzügyi és számviteli főiskolán diplomáztam, és 1995 óta dolgozom a könyvvizsgálat területén. A 25 éves pályafutásomból 10 évet töltöttem B4 cégeknél, és 15 évet közepes könyvvizsgáló cégeknél. 2009 óta tulajdonosként és ügyvezetőként vezetek egy közepes méretű könyvvizsgáló társaságot, ahol jelenleg 20 diplomás munkatárs dolgozik és több mint 100 magyar és nemzetközi ügyfélnek nyújtunk könyvvizsgálati szolgáltatásokat.
Könyvvizsgálóként rendelkezem pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, IFRS, kibocsátói és költségvetési minősítéssel.
Könyvvizsgálóként kiemelten fontos számomra a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztése, továbbá a könyvvizsgálat minél hatékonyabb elvégzése érdekében a modern technikai lehetőségek alkalmazása. Úttöröként kezdtük el használni a digitalizáció és a modern technika adta lehetőségeket a könyvvizsgálati és belső adminisztrációs folyamatainkban, már többi mint 8 éve. 

  

3. számú Jelölőlista (Régiós alapon a központi elnökségbe állított tagjelöltek)

Agócs Gábor – többes jelölés

Központi Elnökségi tagjelölt lásd 1. sz. Jelölőlista

Szilágyi Judit – többes jelölés

Központi Elnökségi tagjelölt lásd 1. sz. Jelölőlista

Vada Erika – többes jelölés

Központi Elnökségi tagjelölt lásd 2. sz. Jelölőlista

Marosi Gizella – többes jelölés

Központi Elnökségi tagjelölt lásd 1. sz. Jelölőlista

Fehérné Vikárius Éva – többes jelölés

Központi Elnökségi tagjelölt lásd 1. sz. Jelölőlista

Szovics Zsolt – többes jelölés

Központi Elnökségi tagjelölt lásd 2. sz. Jelölőlista

  

4. számú Jelölőlista (Közép-magyarországi régió: tagsági viszonyt szüneteltető küldött jelöltek)

Dr. Ferenczy Judit

Szüneteltető Küldött jelölt

Pénzügyszakos okleveles közgazdász vagyok, gazdaságellenőrzési szakközgazdász végzettséggel rendelkezem.
Az okleveles könyvvizsgálói képesítést 1991-ben szereztem meg.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának megalakulásától, 1997-től vagyok tagja.
A könyvvizsgáló tevékenység ellátását szüneteltető tagok képviselőjeként 1999. vége óta veszek rész a Kamara Elnökségének munkájában.
Az elmúlt két ciklus alatt a Fővárosi Szervezet küldöttjeként működtem közre a szervezet munkájában.

Dombai Tímea

Szüneteltető Küldött jelölt A nevem Dombai Tímea, 48 éves vagyok. Munkába állásom óta pénzügyi/számviteli területen dolgozom. Az állami adóhatóság alkalmazásában 1997. évtől állok. 2015. évben az MKVK Budapesti Szervezeténél lehetőséget kaptam arra, hogy szüneteltető küldöttként képviselhessem a szüneteltető tagok érdekeit. Köszönöm az akkori bizalmat.
Továbbra is úgy gondolom, hogy a szüneteltető küldöttek támogatásával hozzá tudnék járulni a kamara további eredményes munkájához, kitűzött céljai végrehajtásához.

Gavallérné Bajai Éva

Szüneteltető Küldött jelölt 2001 óta vagyok a Kamara Fővárosi Szervezetének szüneteltető tagja. Több mint 20 éves szakmai múlttal és gyakorlati tapasztalattal rendelkezem. Eddig nem vállaltam tisztséget a Kamarában, de ha megtisztelnek szavazataikkal szívesen vállalnám a küldöttséggel járó feladatokat.

Trenka Gyula

Szüneteltető Küldött jelölt

Feltöltés alatt

  

tovább...
A Fővárosi Szervezet Jelölőbizottságának Jelöltlistái
2020.09.24.

Ezúton tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a Fővárosi Szervezet 2. számú felhívására beérkezett Ajánlásokat a Jelölőbizottság összesítette, és a kamarai Választási Szabályzat előírásai szerint a Jelölőlistákat összeállította az alábbiak szerint.
Frissítés: Elérhetőek a jelöltek tablói is az alábbiakban.

1.     Jelölőlista: Elnök-, Alelnök-, elnökségi tagok

Jelölőlek tablói: Elnök
Jelölőlek tablói: Alelnök
Jelölőlek tablói: Elnökségi tagok

2.    Jelölőlista: Aktív küldöttek

Jelölőlek tablói

3.    Jelölőlista: Régiós alapon a kamara központi elnökségébe elnökségi tagjelöltek

Jelölőlek tablói

4.    Jelölőlista: Szüneteltető küldöttek

Jelölőlek tablói

 
MKVK Fővárosi Szervezetének Jelölőbizottsága

tovább...
Fővárosi Szervezet Végleges Választói Névjegyzéke
2020.09.14.

Ezúton tájékoztatjuk a Fővárosi Szervezet aktív és szüneteltető jogállású tagjait, hogy a Fővárosi Szervezet Választási Bizottsága megvizsgálta az ideiglenes választói névjegyzék szeptember 3-i elérhetőségét követően a tagságban történt változásokat.

A változások,  illetve a hatályos Választási Szabályzat 10. és 13. pontja alapján a választók végleges névjegyzékét összeállította és azt közszemlére tette 2020. szeptember 11-től a Fővárosi Szervezet hivatalos helyiségében (irodájában) – a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 13.

tovább...
Fővárosi Szervezet Választói Taggyűlésének meghívója
2020.09.14.

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Szervezet Választói Taggyűlésére szóló meghívó 2020. szeptember 11-én, e-mailen kiküldésre került.

A Választói Taggyűlés időpontja: 2020. szeptember 28. 13.30.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Választói Taggyűlés: nyitott térben, a Városmajori Szabadtéri Színpadon kerül megrendezésre.

A Választói Taggyűlésre előzetesen 2020. szeptember 25-ig a letölthető meghívóban is megadott módon, ügyfélkapun bejelentkezve a kamara Rendezvények oldalán keresztül tud jelentkezni.

COVID-19 vírus prevenció kapcsán szükséges előírások

  • Kérjük, a választói taggyűlésre maszkban-, vagy az orr/száj eltakarása alkalmas kendőben/sálban érkezzen!
  • A helyszínen kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.
  • A helyszínen különösen figyelünk a távolságtartásra, így kérjük a 1,5 méteres távolságok betartását.
  • A vírushelyzetre való tekintettel, kérjük felelősség teljes magatartást tanúsítson és amennyiben megfázásos/lázas tüneteket észlel magán, a rendezvénytől maradjon távol.
tovább...
A Fővárosi Szervezet Jelölőbizottságának 2. számú felhívása
2020.09.09.

Ezúton tájékoztatjuk a Fővárosi Szervezet tagjait, hogy a Főtitkári Hivatal közreműködésével ügyfélkapun keresztül kiküldésre kerültek a 2020. évi választás 2. számú felhívásai az 1. számú felhívásra beérkezett jelentkezések összesítésével mind az aktív, mind a szüneteltető tagok részére.
 
A felhívások a mellékletekkel letölthetőek:

2. számú felhívás melléklettel – aktív tagok részére

2. számú felhívás melléklettel – szüneteltető tagok részére

  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ajánlóív a kamara oldalán a KAÜ-n keresztüli belépést követően 2020. szeptember 9 -től 2020. szeptember 17. éjfélig érhetőek el a Saját Adatok alatt a Választás almenüben.
 
A kamara informatikai rendszere a benyújtással egyidejűleg anonim módon PDF formátumú ajánlóívet generál, amely automatikusan elküldésre kerül a Fővárosi Szervezet valasztas@mkvkbp.hu e-mail címére.
Tekintettel arra, hogy a két adat (az ajánlóívet megküldő kamarai tag részéről az ajánlás megtörténtének ténye, illetve a jelölt(ek) személye) nincs összekötve, a benyújtott ajánlóív a későbbiekben nem módosítható, nem adható be újra.
Továbbiakban a Választási Szabályzatról a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján tud tájékozódni.

Tisztelettel:

  

MKVK Fővárosi Szervezet Jelölő Bizottsága

tovább...
A Fővárosi Szervezet Jelölő Bizottságának 1. számú felhívása
2020.08.26.

Ezúton tájékoztatjuk a Fővárosi Szervezet tagjait, hogy kiküldésre kerültek a 2020. évi választás 1. számú felhívásai mind az aktív, mind a szüneteltető tagok részére.

A felhívások letölthetőek:

1. számú felhívás - aktív tagok számára

1. számú felhívás - szüneteltető tagok számára

  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelentkezési felület a kamara oldalán a KAÜ-n keresztüli belépést követően 2020. augusztus 26-tól 2020. szeptember 3. éjfélig érhetőek el a Saját Adatok alatt a Választás almenüben.

A kamara informatikai rendszere a jelentkezők nevét és tagszámát rögzítő jelentkezéseket automatikusan továbbítja az MKVK Budapest Fővárosi Szervezet valasztas@mkvkbp.hu e-mail címére.

A Jelölő Bizottság a beérkezett jelentkezéseket összesíti, majd a főtitkári hivatal közreműködésével, ügyfélkapun keresztül tájékoztató levelet küld az ajánlási lehetőség megnyíltáról, az ajánlóív benyújtásának módjáról és határidejéről.

Továbbiakban a Választási Szabályzatról a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján tud tájékozódni.

  

Tisztelettel:

  

MKVK Fővárosi Szervezet Jelölő Bizottsága

tovább...
A Fővárosi Szervezet Ideiglenes választói névjegyzéke
2020.08.26.

Ezúton tájékoztatom a Fővárosi Szervezet Tagjait, hogy a Fővárosi Szervezet Ideiglenes választói névjegyzéke összeállításra-, és az 2020. augusztus 26-tól közszemlére került, amely elérhető 2020. szeptember 3-ig a Fővárosi Szervezet hivatalos helyiségében (irodájában) – a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 13 címen érhető el.

  

Horváth János

Választási Bizottság elnöke

tovább...

Betöltés...
X