"Egy befektető cégcsoport egyik cége részesedés megvásárlására hosszú lejáratú banki hitelt vett fel CHF-ben.
A cég jelenleg veszteséges, mivel fizeti kamatokat, viszont még nincs árbevétele és 2008 évben osztalékot sem kap.
2008-ban az évvégi átértékelésnél igen jelentős összegű árfolyam vesztesége keletkezett, ami még inkább rontja a cég saját tőkéjét.

Kérdés: ilyen esetben is mindenképpen el kell számolni a teljes árfolyam veszteséget, vagy esetleg el lehet határolni későbbi időszakokra, amikor a lesz fedezete?"

2009. március


Jelenleg az Szt-ben nincs lehetőség a fenti eset időbeli elhatárolására. Az év végi értékelésből származó nem realizált, számviteli politika szerint összevontan jelentős, az eszközökre és kötelezettségekre illetve az eredményre gyakorolt eredményhatást (árfolyam-különbözetet) le kell könyvelni. Hogy mi a jelentős, azt a vállalkozás számviteli politikájában kell definiálni. Ha a kérdésben szereplő árfolyam-különbözet nem érné el a vállalkozás által jelentősnek ítélt küszöbértéket, akkor nem is kell könyvelni. Pillanatnyilag ebben a tekintetben ez az egyetlen szabály, ami alapján mentesülhetne a cég az eredményhatások alól. A korábbi években is csak az árfolyamnyereség elhatárolására volt lehetőség, a veszteségére nem. (Az óvatosság elve többnyire tiltja az ilyen elhatárolásokat.) De ezt is megszüntették a törvényben már régen.
Pillanatnyilag csak a beruházáshoz, vagyoni értékű jog megszerzéséhez kapcsolódó, devizával nem fedezett hosszúlejáratú devizahitel, kölcsön, és kötvénytartozások év végi értékeléséből származó nem realizált árfolyamveszteség elhatárolását engedi meg a tv. A legutóbbi állásfoglalások alapján ezt az értelmezést kiterjesztette a PM Számviteli Főosztálya a Lízing kötelezettségekre is, amennyiben az beruházáshoz kapcsolódik. Ez a lehetőség sincs benne szó szerint a törvényben, csak állásfoglalás létezik hozzá, amely nem biztos, hogy egy perben megállná a helyét. Az indokolás szerint ezzel is javítani lehet a cégek helyzetén a jelenlegi gazdasági válságban. Ilyen alapon persze a kérdésben szereplő elhatárolásra is lehetőséget kellene biztosítani a vállalkozásoknak.


Betöltés...
X