"Egy kft. a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadó taggyűlésen külön pontban határozott a beszámoló elfogadásáról és külön pontban az adózott eredmény felhasználásáról, amiben osztalékfizetésről is határoztak. Az elektronikus úton történt letétbe helyezés során az adózott eredmény felhasználásáról, benne az osztalékfizetésről szóló határozattal, nem lett csatolva, így a számviteli törvény 153.§ (1) bekezdése szerinti letétbe helyezési kötelezettség ezen része nem valósult meg.

Kérdés
A társaság a taggyűlési határozat alapján, a letétbe helyezés elmulasztásától függetlenül 2018-ban fizethetett-e osztalékot, vagyis az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat letétbe helyezése feltétele-e annak, hogy a társaság osztalékot fizethessen? Amennyiben az osztalékfizetés így szabálytalannak tekintendő, a kifizetés osztalékelőlegnek vagy jövedelemnek minősül-e? A kifizetett osztalék „szabályossá tételére” megoldás-e a beszámoló ismételt letétbe helyezése?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
A taggyűlés az előírásoknak megfelelően döntött a beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, benne az osztalékfizetésről. Az a tény, hogy az adózott eredmény felhasználásáról szól határozat nem lett letétbe helyezve, a taggyűlési határozatot nem teszi semmissé. Olyan tartalmú előírást nem találtam, ami az osztalékfizetés feltételeként írná elő az adózott eredmény felhasználásáról szóló taggyűlési határozat letétbe helyezését."

2019. április


Egyetértek a kérdező álláspontjával. Az osztalékról szóló döntés a Ptk. és a számviteli tv. vonatkozó előírásai alapján megtörtént, az osztalékot a saját tőkéből ki kellett venni és át kellett helyezni a kötelezettségek közé. A számviteli beszámoló jogilag érvényes dokumentummá a társaság legfőbb szervének elfogadásával válik. A letétbehelyezés elmaradása egy mulasztás, amelyet minél előbb orvosolni kell.
Megítélésem szerint az osztalékról szóló döntés tehát érvényes határozatnak számít, azt nem lehet semmisnek tekinteni az elmaradt letétbe helyezés miatt, azt nem lehet másként megítélni, mint ahogy a közgyűlés, taggyűlés döntött.
A beszámolók letétbe helyezésének és közzétételének szabályai a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendeletben találhatóak. Mivel a közzétett és a letétbe helyezett beszámolók különböző okokból lehetnek hibásak, más-más megoldás lehetséges az orvoslásukra. A kérdésben leírtak szerint elmaradt egy tv. által előírt információ csatolása a beszámolóhoz. (A szabályok ismeretében ez nem igazán érthető hiba.) Ez a hiba leginkább abba a csoportba tartozik megítélésem szerint, amely egy „cserével” orvosolható, mivel a közzétett beszámoló nem egyezik meg a tulajdonosok által elfogadottal, ugyanis a beszámoló közzététele során egy tulajdonosi határozatot nem küldtek be.
Ebben az esetben az érintett cég első számú vezetőjének nyilatkozata alapján (nyilatkozat minta a céginformációs szolgálat honlapjáról letölthető), a hibásan beküldött beszámoló ún. passzív státuszba kerül, de elérhető lesz a javított beszámoló is. Jelen esetben a javítás arról szól, hogy kiegészítik a korábbi beszámolót ezzel a hiányzó határozattal (a csomag egészben cserélhető ilyenkor). A csere lehetősége a közzétételtől számított egy éven belül, egy alkalommal kérelmezhető. A csere tényéről a Céginformációs Szolgálat értesíti az adóhatóságot is.
Ha ez az út már nem járható az idő múlása miatt, akkor előfordulhat mulasztási bírság kiszabása is a céginformációs szolgálat részéről, mivel késedelmesen teljesített közzététel és letétbe helyezés történik.

Hivatkozott rendelet 3. § (7)
(7) *  Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi. A legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a céginformációs szolgálat a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja, feltüntetve az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás tényéről a céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak.
Célszerű áttekinteni:
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1600014.SZK/ts/20171001/
 

Betöltés...
X