"Egy Kft. a Pénzügyminisztérium GINOP pályázati kiírásában költségfinanszírozó és fejlesztési célú, vissza nem térítendő támogatást nyert meg 2018. év folyamán. 2018. évben előleg jogcímen történt folyósítás a támogatás terhére.

Kérdés
A 2000. évi C törvény (Számviteli tv.) 77. § (4) bekezdés b) pontja szerint a "fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét" egyéb bevételkén kell elszámolni. A Számviteli tv. 77. § (3) bekezdés b) pontja) értelmében "a költségek, (ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezetség nélkül - az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét" az egyéb bevételek között kell elszámolni. A Pénzügyminisztérium által 2018. év folyamán megítélt, de 2018. évben csak előlegként folyósított összegeket hogyan kell elszámolni? A Pénzügyminisztérium által megítélt, de még le nem zárult projekthez kapcsolódó támogatásokat hogyan kell elszámolni a fejlesztési célú és a költségfinanszírozó támogatás esetén, a Pénzügyminisztérium jogszabályáltal meghatározott szervezetnek minősül-e?

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint a kapott előlegeket az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között kell kimutatni mindaddig, amíg le nem zárul a projekt. A projekt lezárásával a kapott fejlesztési célú támogatást halasztott bevételként kell elszámolni a kapott előlegek megszüntetésével, majd a támogatási intenzitásnak megfelelő hányadban a támogatott eszközök értékcsökkenésének megfelelő összegben évente a halasztott bevételt fe kell oldani az egyéb bevételekkel szemben (Sztv. 77. § (4) bek. b) és (4a) bek.). A 2018-ban megítélt költségfinanszírozó támogatás teljes összegéből a 2018.12.31-ig az ehhez kapcsolódó költségek támogatási intenzitással arányos részét aktív időbeli elhatárolással egyéb bevételként el kell számolni függetlenül attól, hogy esetleg nem történik meg a mérleg fordulónapjáig az előleggel való elszámolás és a projekt lezárása sem (Sztv. 77. § (3) bek. b) pontja)."

2019. január


A fejlesztési támogatás esetében a pénzügyi rendezettség az elszámolhatóság feltétele. Amikor a pénz beérkezik, akkor azt bevételként el kell számolni. A következő lépés a bevétel passzív időbeli elhatárolása a halasztott bevételek között, majd feloldás akkor lehetséges, ha tv. szerinti kógens felsorolás bármelyik eleme megvalósul. Ha a szerződés szerint a támogatás előleg, akkor azt kötelezettségként kell kimutatni. Ebben az esetben nincs eredményhatás és az Szt. szerinti fejlesztési támogatásról sem beszélhetünk. Mondhatnám azt is, hogy a pályázat kiírása szerinti fogalom nem felel meg az Szt. szerinti fogalomnak ebben a pillanatban. A megfelelés csak akkor következik be, ha a támogató a teljesítésigazolást kibocsátotta, azaz elismerte a támogatott szerződésszerű teljesítését. Ebben a pillanatban a kötelezettséget át kell vezetni a bevételek közé és csak ekkor határolható el a támogatás a halasztott bevételek között. Természetesen ez a fajta közelítés is további zűrzavart keletkeztet a számviteli elszámolásokban, mivel a fejlesztési projekt már korábban létrejöhetett, azt aktiválhatták, de nem tudták ellentételezni bevétellel, hiszen azt el sem számolhatták, pedig a pénzmozgás is megtörtént. A jelenlegi álláspontok szerint ilyenkor a jövőre vonatkozó, ott ellentételezhető költségekre, ráfordításokra jutó bevételt lehet csak elhatárolni. Ennek gyakorlatban történő megítélése vitatott, én személy szerint a jogtárban található véleményekkel tudok azonosulni.

A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások esetében vizsgálni kell, hogy jogszabályi előíráson, vagy szerződésen alapuló támogatásról beszélhetünk. A leírás alapján a támogatást szerződés szerintinek gondolom (EU GINOP), ebben nem játszik szerepet az a tény, hogy a PM-ről van szó. A PM nem minősül jogszabály által meghatározott szervezetnek ismereteim szerint, mivel a támogatás lehívása nem normatív alapon, adóbevalláson keresztül történik, vagy ahhoz hasonló módon. Igazából ennek már nincs akkora jelentősége, mint korábban. Az Szt. 2018. évi módosítása a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatásokat akkor is lehetővé teszi bevételek aktív időbeli elhatárolásként elszámolni, ha nincs pénzügyi rendezettség és/vagy nincs elszámolás sem a támogatóval a mérlegkészítésig. Erre a módosításra pontosan azért volt szükség, hogy az összemérés elve tudjon helyesen érvényesülni és a számviteli beszámoló megbízható és valós összképet legyen képes mutatni.
Lényegét tekintve tehát egyetértek a kérdező által adott válaszokkal is.

Betöltés...
X