"Eddig úgy tudtam, hogy könyvvizsgáló cég csak éves beszámolót készíthet. Más kollégák is ezt mondták, de igazából nem tudták megmondani, mi alapján

Kérdés
Szeretném megtudni, hogy könyvvizsgáló cég saját magának készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót, ha a követelményeknek megfelel.

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint igen, mivel az éves beszámolóra való hivatkozás a régi kamarai szabályozásban volt benne, és a mostaniban erre utaló részt nem találtam"

2018. április


Egyetértek az igen válasszal erre a kérdésre. Nem tudok én sem olyan szabályozásról (sem jogszabályi előírásról, sem kamarai szabályzatról), amely kifejezetten kimondaná, hogy milyen beszámolót készíthet, vagy nem készíthet könyvvizsgáló cég. Ebből az következik, hogy a Kkt. (2007. évi LXXV. törvény) 34. §-ban meghatározott „könyvvizsgáló cég” a számviteli törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott számviteli kormányrendeletek előírásai tekintetében az e jogszabályokban definiált „gazdálkodó”-val, illetve „vállalkozó”-val egy tekintet alá esik, azaz az általános szabályok szerint járhat el, figyelembe véve azt is, hogy a Kkt. a könyvvizsgáló cég éves beszámolási kötelezettsége tekintetében a számviteli törvénytől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Kamara alapszabálya szintén nem terjed ki és nem foglalkozik a könyvvizsgáló cégek számviteli törvényben meghatározott éves beszámolási kötelezettségével és annak módjával. Az éves kamarai hozzájárulási díj (tagdíj) mértékére és számításának módjára vonatkozó szabályok között rögzíti azt a kamarai alapszabály 190. pontja, hogy a könyvvizsgáló cég előző naptári évi teljes nettó árbevétele alapulvételével kell a hozzájárulási díjat meghatározni (illetve egyes sajátos adózói formák esetén pontosítja, hogy mit kell tekinteni a hozzájárulási díj alapjának). Ez azonban semmilyen módon nincs és nem is lehet kihatással arra, hogy a könyvvizsgáló cég milyen beszámolót készít(het), vagy, hogy milyen adózói formát választ(hat).

Előzőek alapján, álláspontom szerint, könyvvizsgáló cég a számviteli törvény 9. § (6) bekezdésében rögzített feltételek alapján és amennyiben azoknak megfelel, választhatja a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót az éves beszámolási kötelezettsége teljesítési formájaként.
 

Betöltés...
X