"Gazdasági területen vezető beosztás mellett milyen esély van a könyvvizsgálói tevékenység folytatására? A munkáltatói hozzájárulás biztosított,- mivel aláírási jogkör van a társaságnál? A könyvvizsgálói tevékenység folytatható-e munkaviszony mellett ? Illetve milyen hátrányos következményei vannak az ilyen jogviszonynak? ( pl. Sűrűbb ellenőrzés )
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat:
Nem tudom a választ,- mivel nem tudom mi a gyakorlat ebben a körben. De azt tapasztalom,- hogy a környezetemben már több olyan könyvvizsgáló is van,- aki gazdasági társaságnál vezető pozíciót tölt be munkaviszonyban,- és mellette könyvvizsgál. (Azt nem tudom, hogy bejelentette-e vagy sem.) Nem tudom, hogy hogy fér össze ez a két felelősségteljes beosztás, de én is kaptam felkérést munkaviszonyra, ezért foglalkoztat a kérdés.

2017. február


A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabályának 54-64. pontjaiban, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi szabályzatának 12-14. pontjaiban részletesen szabályozva van, hogy munkaviszony mellett milyen körülmények fennállása esetén lehet könyvvizsgálói tevékenységet folytatni. Ezek az előírások a Kkt. (2007. évi LXXV. törvény) 11. §-ában foglalt törvényi előírásokon alapulnak. A részletesen meghatározott feltételek fennállása esetén a másodlagos státusz engedélyezésére a Felvételi Bizottsághoz kell egy kérelmet előterjeszteni (az előírt mellékletek, okiratok becsatolásával, mint pl. a Kkt. 11. § (2) bekezdésében foglalt munkáltatói nyilatkozatot, valamint a munkaszerződést a kérelemben leírt tények alátámasztására).

Pozitív elbírálás esetén a Felvételi Bizottság határozatában engedélyezi a másodlagos státuszt, és az engedély birtokában lehet a könyvvizsgálói tevékenységet a más (pl. gazdasági vezetői) munkaviszony mellett megkezdeni és folytatni.

Az MKVK Alapszabályának 61. pontja szerint a kérelem előterjesztésekor legalább az alábbi feltételeknek fenn kell állniuk:

„61. A Kkt 11. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogviszonyban álló kérelmező kérelmének akkor lehet helyt adni, ha e jogviszonyban a munkavégzés alól felmentett, vagy munkaviszonya nem teljes munkaidőre (napi 8 órára) szól és munkaszerződése kötetlen munkaidőt tartalmaz és rendkívüli munkavégzésre kötelezés kizárt és nincs a munkavállalónak cégképviseleti jogosultsága. A teljes munkaidőre és a kötetlen munkaidőre, illetve a cégképviseleti jogosultságra vonatkozó megkötéstől a felvételi bizottság indokolt esetben eltekinthet.”

Ha a kérelemben előterjesztett jogviszonyához képest a kamarai tag könyvvizsgáló új jogviszonyt létesít (az változik, vagy további létesül), vagy jogviszonyának tartalma módosul, legkésőbb az új, módosult, vagy további jogviszony létesítésétől (jogviszony tartalmának változásától) számított 15 munkanapon belül a kamara felvételi bizottságánál új kérelmet kell benyújtania ahhoz, hogy a másodlagos státusza fenntartható legyen.

A gyakoribb minőségellenőrzésre tudomásom szerint nincs előírás, azonban az MKVK Alapszabályának 64. pontja értelmében: „… a kamarai tag könyvvizsgáló kamarai minőségellenőrzésének eredményét a felvételi bizottságnak meg kell küldeni. A minőségellenőri jelentés és a nyilatkozatok tartalmának vizsgálatával a felvételi bizottság mérlegelési jogkörében dönt a Kkt. 11. § (2) bekezdése szerinti kedvezmény további fenntartásáról.”

Betöltés...
X