"Átalakuló társaságok tulajdonosai között elhalt tulajdonosok is vannak, akiknek tulajdonosi viszonyai a társaságon kívül álló okok miatt nem rendeződtek. Az átalakulási vagyonmérleg hitelesítésekor az ellenőrzést végző könyvvizsgálónak van-e teendője a kiadott könyvvizsgálói jelentésében a valóságtól eltérő tulajdonosi szerkezet miatt, ha egyébként az átalakuló társaság eszközei és kötelezettségei rendben vannak?"

A felvázolt probléma megoldása elsősorban ügyvédi feladat. Ugyanakkor erre a tulajdonosok figyelmét az átalakuláshoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésben fel kell hívni, ezért a könyvvizsgálói jelentést figyelemfelhívó megjegyzéssel kell kiadni.
Betöltés...
X