"Megbízóm a Magyar Természetjáró Szövetség a A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja alapján ragaszkodik a pályázatról készült jelentésnél • FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TÁMOGATOTT PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL jelentés formátumhoz.
Kérdés
2016. január 31-ig le kell adnom egy országos projektre vonatkozó több könyvvizsgálói jelentést. Több hetes egyeztetés alapján sem tudok megállapodásra jutni velük a jelentés formátumát illetően. Annak ellenére, hogy megküldtem a Kamara 2014-ben kiadott felhívását, ragaszkodnak a független könyvvizsgálói jelentéshez, jelezték, hogy más nem fogadnak el. Ilyen esetben mi a teendőm, hogy ne kövessek el etikai vétséget.
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Közlemény a támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentésminta használatáról 2014. május 14-i közleménye alapján 4400 Standard szerinti ténymegállapító jelentést kellene kiadnom, de kategórikusan kijelentették, hogy ezt nem fogadják el."

2016. február


A támogatásból megvalósított projektek utólagos ellenőrzése nem minősül bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálatnak. Ezért ezekre a 4400. standard vonatkozik. A jelentés tartalmát a standard 18. paragrafusa írja le.

A támogatások utólagos ellenőrzése megállapodás szerinti könyvvizsgálat során történik. A megállapodásban a megbízó rögzíti a könyvvizsgáló feladatait, az alkalmazandó eljárásokat, a minta körét, darabszámát, meghatározza, hogy mi tartozik a könyvvizsgáló feladatai közé és mi nem, rögzíti a felek felelősségét, gyakran a könyvvizsgálói ténymegállapítás tartalmát is. A könyvvizsgáló feladata és felelőssége a szerződésben rögzített feladatok egyértelmű elvlégzése, amiről ténymegállapító jelentést készít. Ezt a jelentést a 4400. standard alapján kell összeállítani, ami az előzőeknek megfelelően csak a keretet adja meg, hiszen a pontos tartalmat csak a szerződés és az elvégzett munka eredményeként lehet meghatározni. Az a megfelelő kiindulási helyzet, amikor a könyvvizsgáló a szerződés megkötésekor ismeri a feladatot és egyértelműen rögzítik a könyvvizsgálói jelentés tartalmi kereteit is. Ha a szerződés részeként csatolták a könyvvizsgáló jelentés formáját és főbb tartalmi elemeit, akkor a könyvvizsgálónak ebben a kötött formában kell teljesítenie a jelentéstételi kötelezettséget. A könyvvizsgáló azért felel, hogy a szerződésben rögzített feladatokat elvégezze és ezekről a ténymegállapításait közölje.

Amennyiben a szerződés nem tartalmazza a könyvvizsgálói jelentés formáját, akkor a 4400. standard 18. paragrafusában foglalt tartalmi elemeket kell követni és ennek alapján közölni a ténymegállapításokat, melyeket a szerződésben foglalt feladatok, felelősségi követelmények, nyilatkozattételi kötelezettségek és a vizsgálat eredményeként megszerzett ismeretek alapján kell konkrét tartalommal feltölteni.

A könyvvizsgálónak arra kell ügyelni, hogy a megbízásra vonatkozó minden információt egyértelműen közöljön, ne mondjon véleményt arról, ami nem képezte a szerződés szerint a feladatát és ne tegyen bizonyosságra vonatkozó kijelentéseket. Térjen ki továbbá a szükséges nyilatkozatokra és felelősségi szabályokra.

A kérdező szerint a megbízó a FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TÁMOGATOTT PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL jelentés formátumhoz ragaszkodik, ezért feltételezhető, hogy a szerződésben is kitértek erre a jelentés formára, ami bizonyára megfelel a standard követelményeknek. A könyvvizsgáló a szerződés szerinti ellenőrzések után a kapott formátumot megfelelő tartalommal kitöltve kiadhatja a jelentést.

Betöltés...
X