"Vissza kell-e vonni a korábbi könyvvizsgálói jelentést, ha később kiderül, hogy jelentős hiba miatt ismételt közzétételre (s ehhez ismételt könyvvizsgálói jelentés kiadására) kerül sor?"

A számviteli törvény 154. § (5) bekezdése szerint a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett - az adott üzleti évet megelőző üzleti évre vonatkozó - mérlegbeszámolót ismételten közzé kell tenni.
Az ismételt közzététel azt jelenti, hogy a beszámolóban a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, az ismételt közzétételt megelőzően közzétett üzleti év

a) mérlegének záró adata mellett az ellenőrzés megállapításainak ezen eszközök és források értékét összevontan módosító összegeit,
b)eredmény-kimutatásának tárgyévi oszlopának adatai mellett az ellenőrzés megállapításainak az előző év(ek) eredményét érintő értékeit összevontankell feltüntetni.

A beszámoló ismételt közzétételéhez is szükséges:

  • kötelező könyvvizsgálat esetén - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés,
  • a jóváhagyásra jogosult testület elé terjesztés,
  • továbbá a jóváhagyást követő 30 napon belül - a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó esetén - a cégbíróságnál történő letétbe helyezés.

Az ismételten közzétételre kerülő beszámolóhoz a könyvvizsgáló elkészíti az új könyvvizsgálói jelentését. E jelentésében figyelemfelhívó megjegyzéssel ki kell térnie arra, hogy korábban már adott ki a közzétett beszámoló(k)hoz könyvvizsgálói jelentést. (560. standard 16., 17. pontja szerint)
Ha a társaság a fennálló jelentős hibák ellenére az ismételt közzétételre nem hajlandó, akkor a könyvvizsgálónak - az ismételt közzététel elmulasztására tekintettel - korábbi könyvvizsgálói záradékát vissza kell vonnia, és az 560. standard 18. pontja szerint kell eljárnia.

Betöltés...
X