"A 2014. május 14-én közzétett, a TÁMOGATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNÁL HASZNÁLHATÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTA HASZNÁLATÁRÓL kiadott közleménnyel kapcsolatosan kérem szíves tájékoztatásukat. A 4400. témaszámú Standard "A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízás általános alapelvei" 8. pontja szerint a könyvvizsgálónak a megbízást a megbízási feltételekkel összhangban kell végrehajtania. A projekt könyvvizsgálatára a megbízási szerződést 2013-ban kötöttem meg, melyben rögzítésre került - az NFÜ által elvárt könyvvizsgálói jelentés-minta alapján -, hogy a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni, hogy a kedvezményezett megbízó a projekt végrehajtása során az általános elszámolhatósági szabályokat betartotta-e, illetve betartott-e minden egyéb, a projektre vonatkozó rendelkezést. A projekt fizikailag megvalósult, a záró elszámolás részeként a könyvvizsgálói jelentést 2014. szeptember 30-án kell benyújtani.

A hivatkozott közlemény figyelembevételével, illetve a megbízási szerződésre tekintettel mire vagyok köteles nyilatkozni a könyvvizsgálói jelentésben? A kérdésnek különös súlyt ad az, hogy megállapításom szerint a kedvezményezett egyes esetekben nem tartotta be a Projektre vonatkozó pályázati útmutatóban rögzített "függetlenségi" követelményt, melynek következtében a felmerült költség nem számolható el a megítélt támogatás terhére, viszont a közreműködő szervezet a benyújtott időközi kifizetési kérelem alapján a számla összegét utófinanszírozás keretében megtérítette, a Projekt megvalósítása során helyszíni ellenőrzés keretében a pályázati útmutató vonatkozó előírásának meg nem felelő szerződés-kötést nem kifogásolta. A megbízási szerződésem alapján - függetlenül az időközben kiadott közleménytől - köteles vagyok-e ezt a hiányosságot a könyvvizsgálói jelentésemben rögzíteni, vagy a kiadott közlemény alapján le kell módosítani a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést, azaz a módosítás során abból ki kell emelni az elszámolhatósági szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, tekintettel arra, hogy azok betartását a közreműködő szervezetnek kell ellenőriznie?

Lényegesnek ítélt törvényi hivatkozások, felhasznált szakirodalom: "Új Széchenyi Terv II. Pályázati útmutató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhíváshoz" C3. Elszámolható költségek köre 22. oldal: projektmenedzsment tagjaira vonatkozó előírások - függetlenségi követelmény"

2014. október


A támogatások könyvvizsgálata során a 4400. témaszámú „Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” elnevezésű standardban foglaltak szerint kell eljárni. A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízás célja az, hogy a könyvvizsgáló olyan könyvvizsgálati jellegű munkát végezzen el, amiben a megbízó, a könyvvizsgáló, valamint bármely érintett harmadik fél megállapodott, és a könyvvizsgáló számoljon be a ténymegállapításairól.
A megbízónak a támogatási szerződésben foglaltakat kell betartani és erre tekintettel kell meghatározni a könyvvizsgáló ellenőrzési feladatait. A könyvvizsgáló pedig a célnak megfelelően vállalja az ellenőrzéseket, melynek eredményéről a jelentésben ad számot.
Véleményem szerint ennek megfelelően a szerződésben rögzített elszámolási szabályok és egyéb rendelkezések betartásáról is megállapításokat kell tenni.

Betöltés...
X