"Megbízási szerződés előkészítése van folyamatban a Képviselő-testület által elfogadott könyvvizsgáló szervezettel. A megbízási szerződés tartalma kidolgozás alatt áll, a vélemény eltérés a határozott, illetve határozatlan idejű szerződés miatt van a Felek között.

Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények könyvvizsgálói feladataira vonatkozó megbízási szerződés időtartamára (határozott, határozatlan idejű) van-e kötelező jogszabályi rendelkezés. Ha nincs, milyen szakmai irányelvek vonatkoznak rá. (Véleményem szerint nincs, az a Felek szabad megállapodása.)"

2013. június


Szakmai véleményem szerint fontos lenne annak ismerete, hogy az Önkormányzat konkrétan milyen feladattal akarja megbízni a könyvvizsgálói szervezetet. Amennyiben a könyvvizsgálat a beszámolók ellenőrzésére fog vonatkozni, akkor a beszámoló ellenőrzésére (700. pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés) vonatkozó standard előírásokat be kell tartani.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok esetében a könyvvizsgálat törvényi kötelezettsége megszűnt, - a könyvvizsgálói megbízás a korábbi törvényi előírásoknak megfelelő feladattól eltérhet - ezért a szerződésre vonatkozóan a standardok betartása mellett, a Ptk. előírásait is javasolt figyelembe venni.

Az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről az alábbiakat rögzíti:
‘474. § (1) Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni.
(2) A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
(3) Ha a megbízás teljesítéséhez szerződéskötésre van szükség, a megbízáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a megbízás alapján kötendő szerződésre előír.”

Javasolt a Ptk. előírása mellett, a feladat végrehajtására vonatkozó szakmai standardok betartása, a feladat jellegének megfelelően. ( Pl. 2000-20699. Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok)

Véleményem szerint az önkormányzat a szerződés határozott időre történő meghatározására jogosult, hiszen ő a megrendelő, legfeljebb a Megbízott az önkormányzat által meghatározott feltételeket nem fogadja el.

Egyéni szakmai véleményem az, hogy amennyiben a szerződés költségvetési beszámoló ellenőrzésére vonatkozik, célszerű a feladat végrehajtására határozott idejű szerződést kötni.
 

Betöltés...
X