"Egy könyvvizsgálati megbízást a Társaság és a könyvvizsgáló közös megegyezéssel megszüntetett. A könyvvizsgáló ez alapján elkészítette a lemondó nyilatkozatot, melyet átadott a Társaság vezető tisztségviselője részére. A könyvvizsgáló levélben és e-mailben is kérte a Cégbíróságot, hogy törölje őt a Társaság cégkivonatán, mint könyvvizsgálót. A cégbíróságtól semmilyen válasz nem érkezett.

Mit tehet a könyvvizsgáló, hogy a Társaság cégkivonatáról törlésre kerüljön, mint könyvvizsgáló? Van-e valamilyen kötelezettsége a könyvvizsgálónak, aki közös megegyezéssel megszüntette a megbízását a Társaságnál, de a cégkivonaton még a változás bejegyzése nem történt meg?

A 2006. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 88. § (1) A cégjegyzékben bejegyzett személy kérelmére törvényességi felügyeleti eljárást kell lefolytatni, a kérelmező igazolja, hogy a cég vezető tisztségviselőjétől írásban kérte a céggel fennálló jogviszonya megszűnésének a cégbírósághoz történő bejelentését, ennek azonban a cég vezető tisztségviselője hatvan napon belül nem tett eleget. A felhívás elküldését igazoló iratot a kérelemhez csatolni kell."

2012. szeptember


Ön megtette a könyvvizsgálótól elvárható gondosság alapján az illetékes törvényszék cégbírósága felé a bejelentését a, több tennivalója cégjogi tekintetben véleményem szerint nincs.

A 2006. évi V. törvény 33-34. §-a kimondja, hogy a cég adatainak cégjegyzékbe történő bejegyzése és az adat törlése főszabályként kérelemre történik, melyet a cég szervezeti képviselője köteles előterjeszteni jogi képviselője útján a létesítő okirat, illetve annak módosítása aláírásától számított 30 nap alatt.

A cégbíróság a bejelentések, illetve azok hiánya esetében is a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény keretein belül teheti meg a szükséges intézkedéseket.
Amennyiben olyan könyvvizsgálóról van szó, aki nincs bejegyezve a cégjegyzékbe (mivel az érintett cégnél nem kötelező a könyvvizsgálat), a cégbíróság a beadványt megtekinti, majd a cégiratok között elhelyezi, azt érdemben nem vizsgálja, nincs cégjogi joghatása.
Amennyiben viszont olyan könyvvizsgálóról, könyvvizsgáló cégről van szó, aki a cégjegyzékbe bejegyzett - ugyan az általuk beadott nyilatkozatot sem vizsgálja érdemben a cégbíróság -, a nyilatkozat pluszinformációt jelent és cégjogi hatással bír. Az a cég ugyanis, amelynek visszahívták vagy lemondott a bejegyzett könyvvizsgálója, könyvvizsgáló cége, köteles ennek tényét változásbejegyzési kérelem keretében jelezni. A cégbíróság tehát értesül arról, hogy a cég tekintetében változás állt be, és amennyiben a cég a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül nem ad be változásbejegyzési kérelmet, a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indít.

 

Betöltés...
X