"A könyvvizsgálatra kötelezett társaság 2011. március 31-i fordulónappal lezárt üzleti évének beszámolóját elkészítette foritntban. A könyvvizsgáló tiszta záradékkal látta azt el. A tulajdonosok döntése alapján ezzel a nappal könyvei vezetésénél áttért foritntról USA dollárra. A Szt. 145.§. (5). bek. alapján az áttérés napjával külön mérleget készített a választott devizanemben.
A Szt. 145.§. (5) bek. szerint, a létesítő okiratban rögzített devizában elkészített külön mérleget hogyan kell a könyvvizsgálónak hitelesíteni? Függetlene könyvvizsgálói jelentést kell kibocsátani, vagy valamilyen más formátumu és tartalmu okmányt kell kibocsátani pl. könyvvizsgálói véleményt. "

2011. augusztus


A devizás áttérések könyvvizsgálata jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat, a 700-720-as témaszámú standardok szerinti bizonyosságot tartalmazó jelentést kell kibocsátani az áttérési mérlegről.

Betöltés...
X