"A gazdasági társaságnál (kft) a 2009. évi beszámoló lezárása és könyvvizsgálata (tiszta jelentés) után APEH vizsgálat indult, mely színlelt ügyletet tart fel.
A könyvvizsgálói jelentést az APEH határozat alapján visszavontuk. Időközben új könyvvizsgáló társaságot választott a kft a 2010. évi beszámoló vizsgálatára.

Kérdésünk lenne, hogy mivel a jelentésünket visszavontuk a feltárt tények alapján kötelesek vagyunk-e a 2009. évet újra könyvvizsgálni, vagy az új könyvvizsgáló végzi el az ismételten közzéteendő beszámoló könyvvizsgálatát."

2011. augusztus
 


Álláspontom szerint jelen esetben az 560. témaszámú standard 14-18. pontjai az irányadóak; ezek szerint, a pénzügyi kimutatások nyilvánosságra hozatalának dátuma után feltárt jelentős tények esetén a 2009. évi beszámoló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló a megbízatása időközbeni megszűnésétől függetlenül elsődlegesen a pénzügyi kimutatások módosítását szorgalmazhatja a vezetésnél és új könyvvizsgálói jelentést adhat ki figyelemfelhívással. A jelentés visszavonására akkor kerülhet sor, ha a vezetés nem teszi meg a standard 18. pontja szerinti megfelelő lépéseket és nem módosítja a pénzügyi kimutatásokat. Ebben az esetben viszont a korábbi könyvvizsgálónak új könyvvizsgálói jelentést nem kell kiadnia, az ügyfél felelőssége, hogy a visszavont könyvvizsgálói jelentés helyett újabb könyvvizsgálatról gondoskodjon. Véleményem szerint az ismertetett esetben nem a standard szerint, az abban rögzített sorrendiséggel járt el, és a jelentés visszavonásáról anélkül döntött, hogy megelőzően a pénzügyi kimutatások módosítását kezdeményezte volna.

Betöltés...
X