"Egy társaság, amelynek könyvvizsgálói vagyunk, végelszámolásról dönt.
A végelszámolási döntéssel párhuzamosan szükséges-e a könyvvizsgálati szerződés módosítása, tekintettel a beszámoló készítési időszakok változására? A végelszámolási időszak könyvvizsgálatáról szóló szerződés megköthető-e a társaság anyavállalatával?"

2011. május


A Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak a megbízási szerződésre, mely alapján a Megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. Ez vonatkozik a könyvvizsgálói megbízásokra vonatkozó szerződésekre is. Ennek megfelelően amennyiben a szerződés feltételei változnak, azokat módosítani indokolt.
A Felek a Szerződésben rögzített jogokat és kötelezettségeket a Szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kötelesek gyakorolni. Az anyavállalat nem vonhatja el a végelszámoló kötelezettségeit és jogosítványait a könyvvizsgálat végrehajtása során, ezért a szerződés csak a könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozással köthető meg.

Betöltés...
X