"A Kft ügyvezetője a megbízási szerződést tavaly aláírta a könyvvizsgálatra, azonban taggyülési határozatot, annak kivonatát, illetve taggyűlési határozat számot nem tudott ezidáig az elfogadói nyilatkozatomra produkálni. A pénzmosási adatlapot (külföldi állampolgár, aki külföldön tartózkodik, de az ügyvezetőn kívül ő is jegyzi egy személyben a céget ) a másik ügyvezetőre vonatkozóan nem adta át részemre. Vezetői levélben január hónapban az ügyvezető figyelmét felhívtam, hogy ezeket pótolja mert a könyvvizsgálatot ellehetetlenítheti.
Folytathatom-e a cég könyvvizsgálatot ilyen hiányosságokkal, vagy jobban teszem ha elállok tőle?"

2011. február


A 2006. évi IV. törvény előírásai szerint

“41. § (1) Ha a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági szerződése egyébként előírja, a gazdasági társaság legfőbb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

42. § (3) A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.”

Véleményem szerint a törvényi előírásoknak megfelelően a társaság taggyűlésének kell megválasztania a könyvvizsgálót, majd ezt követően a taggyűlés által meghatározott tartalommal kell a megbízási szerződést a megválasztástól számított 90 napon belül megkötni.

Ha a megválasztása nem megfelelő módon történt, a cégiratokon sem szerepel a társaság könyvvizsgálójaként. Amennyiben az ügyvezetéssel a szabályszerű eljárással kapcsolatos kommunikáció nem vezet eredményre, úgy a szerződéstől való elállást javaslom.
 

Betöltés...
X