Tájékoztató a központi szervezésű kötelező továbbképzésről

Tájékoztatjuk a kamarai tag könyvvizsgálókat, hogy az idei évben a vírushelyzetre tekintettel a központi szervezésű kötelező továbbképzés (elsőnapi 4 kredit) tananyaga is az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül lesz elérhető, amihez a Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára. Idén tehát összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított mindenkinek külön térítés nélkül.

Mivel az elsőnapi 4 kredit tananyagát tartalmazó oktatási filmnek a megtekintése nélkülözhetetlen a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől nem is teszi lehetővé más oktatási film kiválasztását, amíg e kötelezettségének a könyvvizsgáló nem tesz eleget.

2020. november 5-étől elérhető a kötelező napi e-learning oktatási anyag.

A Szakmai továbbképzési szabályzat szerint az általános továbbképzés nem központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni. Idén tehát

a nem központilag szervezett továbbképzés részeként
legalább 4 kreditet
+  az elsőnapi (központi szervezésű) továbbképzés tananyagaként
ugyancsak 4 kreditet
összesen 8 kreditet e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni

A térítésmentesen teljesíthető kreditpontok az elmúlt évekhez hasonlóan az Oktatási Központ távoktatási felületén érhetőek el a Kamara honlapján történő ügyfélkapus bejelentkezést követően.

Azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre is szükségük van, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze először, s csak ezt követően válasszanak az egyéb, szakmai érdeklődésük szerinti tananyagok között.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kamara szakmai továbbképzési szabályzata módosult, mely szerint a tárgyévben szerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek. A 2019. évi többletkreditek beszámítása a 2020. évi kreditpontokba már nem lehetséges.

Tananyag

2020-ban az elmúlt évekhez hasonlóan a kötelező rész tananyaga elektronikus formában jelenik meg, a tananyag a Kamara honlapjáról letölthető.
 

A 2020. évi kreditpontok teljesítési határideje 2020. december 31.

Ezt követően teljesített kreditpontokat az oktatási bizottságnak nem állmódjában elfogadni.

Kérjük, hogy a kreditpontok teljesítését ne hagyja az év utolsó napjaira.

MKVK Oktatási Bizottság

    

Betöltés...
X