Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pmt. és Kit. útmutató - 2017.09.22

Az alábbiakban elérhető útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

Az útmutató részét képező egységes szabályzatot (2. számú melléklet) a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.

Útmutató

1. sz. melléklet - A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok

2.sz. melléklet - Egységes szabályzat

  

Betöltés...
X